MP/07/01 • Tańce i zabawy ludowe dla najmłodszych

warsztat

Liczba godzin: 14

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych kl. I-III, świetlic szkolnych

Tematyka:
Polskie tańce ludowe różnych regionów.
Układy choreograficzne.
Estetyka ruchu w tańcach ludowych.
Zabawy ludowe w codziennej pracy z dziećmi.

Cena: 110 zł

Trener: Magdalena Nowak

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się