MP/05/01 • Bajki i opowieści ruchowo-muzyczne

warsztat

Liczba godzin: 14

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Tematyka:
Analiza dzieła muzycznego.
Fabularyzacja dzieła muzycznego – założenia, zasady tworzenia.
Opowieść muzyczno-ruchowa jako forma pracy.
Instrumentarium Orffa na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Cena: 110 zł

Trener: Magdalena Nowak

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się