MP/01/01 • Zabawa czy dydaktyka – zadania nauczyciela w przedszkolu

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klubach przedszkolnych

Tematyka:
Podstawy prawne edukacji przedszkolnej.
Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Metody i formy pracy sprzyjające procesowi uczenia się dziecka.
Organizacja przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu i szkole.

Cena: 85 zł

Trener: Beata Włoch

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się