KN/05/01 • Mój mózg moim warsztatem pracy

konferencja online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Nastawienie na rozwój – badania międzynarodowe.
Zrozumieć i wspomóc nastolatka.
Twórczo, nowatorsko i efektywnie, wykorzystując potencjał swojego mózgu – Design Thinking w działaniach projektowych.
Mózg w ruchu.
Przyjrzyjmy się pamięci we śnie.
Wrogowie dociekliwości – jak szkoła zabija myślenie.
Mózg a gry.
Świat realny – świat wirtualny.

Cena: 0 zł

Trenerzy:
Stanisław Plebański
Grzegorz Wieczorek
Anna Bobińska
Monika Baran
Anna Kowalczyk

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się