KN/01/01 • Kaliskie spotkania z historią – „Dziedzictwo kulturowe regionu w edukacji historycznej”

konferencja

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematem, nauczyciele historii, nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Tematyka:
Zadania nauczyciela i szkoły w realizacji edukacji regionalnej.
Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
Śladami Józefa Piłsudskiego w Kaliszu.
Rola KTPN w promocji regionalizmu.
Edukacja regionalna w szkole – przykłady dobrych rozwiązań.
Współpraca z PTH – Oddział w Kaliszu w ramach edukacji regionalnej.

Cena: 40 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się