KK/03/01 • Kurs dla kierowników wypoczynku

kurs

Liczba godzin: 12

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Planowanie pracy wychowawczej.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – pierwsza pomoc.
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym.
Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku – obowiązujące przepisy.

Cena: 150 zł

Trenerzy:
Małgorzata Juda-Mieloch
Bogdan Dymarczyk

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się