KK/02/01 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

kurs

Liczba godzin: 35

Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Wezwanie pomocy.
Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zadławienia. Urazy i skutki urazów.
Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych. Unieruchamianie złamań i zwichnięć.
Wstrząs i zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Zatrucia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

Cena: 550 zł

Trenerzy:
Bogdan Dymarczyk
Magdalena Chojnacka

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Zapisz się