KK/01/01 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

kurs blended learning

Liczba godzin: 210

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Tematyka:
Przywództwo edukacyjne w szkole.
Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
Zarządzanie zespołami ludzkimi.
Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Wykorzystanie ICT w zarządzaniu szkołą.
Praktyka kierownicza w szkołach/placówkach.

Cena: 1500 zł

Trenerzy:
Danuta Grzanka
Małgorzata Juda-Mieloch
Anna Piotrowska
Wojciech Kos
Jarosław Wujkowski
Sylwia Melka
Agnieszka Ciekalska

Kierownik szkolenia: Danuta Grzanka

Zapisz się