EZ/08/01 • Sukces na egzaminie maturalnym z geografii – nowa formuła od roku szkolnego 2022/2023

warsztat blended learning

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Cele, wymagania i warunki realizacji edukacji geograficznej w szkole ponadpodstawowej.
Strategie i kierunki w przygotowaniu ucznia do egzaminu maturalnego w odniesieniu do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.
Analiza zadań maturalnych w nowej formule.
Wykorzystanie TIK na zajęciach przygotowujących do matury z geografii.
Cena: 85 zł

Trener: Anna Bobińska

Kierownik szkolenia: Anna Bobińska

Zapisz się