EZ/07/01 • Analiza wyników egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2020/2021

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Ogólnopolskie i wojewódzkie wyniki na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2020/2021.
Rekomendacje CKE do pracy na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
Wybrane zadania maturalne i ćwiczenia wspomagające efektywność nauczania.

Cena: 40 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się