EZ/06/01 • Analiza wyników egzaminu maturalnego z historii w roku szkolnym 2020/2021

seminarium online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych

Tematyka:
Ogólnopolskie i wojewódzkie wyniki na egzaminie maturalnym z historii w roku szkolnym 2020/2021.
Rekomendacje CKE do pracy na lekcjach historii.
Wybrane zadania maturalne i ćwiczenia wspomagające efektywność nauczania historii.

Cena: 40 zł

Trener: Sławomir Przygodzki

Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się