EZ/05/01 • Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2021/2022

seminarium online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele wos w szkołach ponadpodstawowych

Tematyka:
Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa.
Status wymagań egzaminacyjnych – podstawa prawna, tryb przygotowania, okres obowiązywania.
Treści kształcenia uwzględnione i nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych.
Model pracy z uczniami w okresie do egzaminu.

Cena: 50 zł

Trener: Grażyna Stępniewska

Kierownik szkolenia: Grażyna Stępniewska

Zapisz się