EZ/04/01 • Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z historii w roku szkolnym 2021/2022

seminarium

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele historii szkół średnich

Tematyka:
Zmiany wymagań egzaminacyjnych – podstawa prawna, tryb przygotowania, okres obowiązywania.
Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa.
Treści kształcenia uwzględnione i nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych.
Wskazówki dotyczące pracy z uczniami w okresie poprzedzającym egzamin. Analiza wybranych zadań maturalnych.

Cena: 70 zł

Trener: Piotr Molenda

Kierownik szkolenia: Sławomir Przygodzki

Zapisz się