EZ/02/01 • Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022

seminarium online

Liczba godzin: 6

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Tematyka:
Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa.
Status wymagań egzaminacyjnych – podstawa prawna, tryb przygotowania, okres obowiązywania.
Treści kształcenia uwzględnione i nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych.
Budowa arkusza egzaminacyjnego w roku 2021.
Model pracy z uczniami w okresie do egzaminu.

Cena: 50 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się