EZ/01/01 • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w szkole

warsztat

Liczba godzin: 8

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Tematyka:
Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe na egzaminie.
Egzaminacyjne kryteria oceniania wypracowań.
Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

Cena: 85 zł

Trener: Małgorzata Juda-Mieloch

Kierownik szkolenia: Małgorzata Juda-Mieloch

Zapisz się