DM/14/01 • Blog jako narzędzie tworzenia dziennika duchowego inspirowanego duchowością kard. Stefana Wyszyńskiego

seminarium

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych

Tematyka:
Praktyka życia duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego przykładem dla młodzieży.
Wierność w życiu duchowym wyzwaniem dla młodzieży.

Cena: 0 zł

Trener: s. Natalia Musidlak

Kierownik szkolenia: s. Natalia Musidlak

Zapisz się