DM/12/01 • Narzędzia multimedialne na lekcjach matematyki

warsztat

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele matematyki południowej wielkopolski

Tematyka:
Multimedia na lekcji matematyki.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych Matzoo i Matematyka.
Przykłady dobrych praktyk – scenariusze lekcji z wykorzystaniem filmu edukacyjnego lub programu komputerowego.

Cena: 0 zł

Trener: Maria Patacz

Kierownik szkolenia: Maria Patacz

Zapisz się