DM/10/01 • Indywidualizacja nauczania na lekcjach matematyki

szkolenie online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele matematyki szkól podstawowych i ponadpodstawowych

Tematyka:
Proces indywidualizacji nauczania.
Metodyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się na lekcji matematyki.

Cena: 0 zł

Trener: Jolanta Podziemska

Kierownik szkolenia: Jolanta Podziemska

Zapisz się