DM/08/01 • Indywidualny program nauki języka angielskiego dla ucznia wybitnie zdolnego

warsztat

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych

Tematyka:
Indywidualny program nauki w świetle prawa oświatowego.
Kluczowe elementy indywidualnego programu nauki.
Opracowanie autorskiego indywidualnego programu nauki.

Cena: 0 zł

Trener: Joanna Kubisiak

Kierownik szkolenia: Joanna Kubisiak

Zapisz się