DM/07/01 • Ocenianie prac pisemnych z języka angielskiego w szkole podstawowej

warsztat

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego ii etapu edukacyjnego szkół południowej wielkopolski

Tematyka:
Prace pisemne z języka angielskiego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Kryteria oceniania prac pisemnych na lekcjach języka angielskiego.
Kryteria sukcesu a ocenianie prac pisemnych.

Cena: 0 zł

Trener: Joanna Kubisiak

Kierownik szkolenia: Joanna Kubisiak

Zapisz się