DM/04/01 • Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego – część II

warsztat

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele języka polskiego oraz instruktorzy warsztatów artystycznych w szkole.

Tematyka:
Tworzenie scenopisu.
Technika filmowania.
Realizacja etiud filmowych.
Analiza wybranych ekranizacji lektur szkolnych i etiud filmowych.

Cena: 0 zł

Trener: Maciej Michalski

Kierownik szkolenia: Maciej Michalski

Zapisz się