DM/03/01 • Historiozofia w „Kordianie” Juliusza Słowackiego – interpretacja dramatu romantycznego metodą przypadku

warsztat online

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele języka polskiego

Tematyka:
Studium przypadku jako metoda pogłębionej analizy dzieła literackiego.
Zarys problematyki historycznej i filozoficznej w „Kordianie” Juliusza Słowackiego.

Cena: 0 zł

Trener: Maciej Michalski

Kierownik szkolenia: Maciej Michalski

Zapisz się