DM/02/01 • Metoda „linia czasu” na lekcjach języka polskiego

seminarium

Liczba godzin: 4

Adresaci: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych

Tematyka:
Metoda „linia czasu” – cele, założenia, etapy realizacji oraz sposób wizualizacji.
Przykład wykorzystania metody podczas omawiania lektury Henryka Sienkiewicza „Latarnik”.

Cena: 0 zł

Trener: Hieronim Duczmal

Kierownik szkolenia: Hieronim Duczmal

Zapisz się