Twoja przyszłość w Twoich rękach

Zapraszamy Państwa na seminarium w zakresie uprawnień emerytalnych nauczycieli. W roli eksperta – Pani Jolanta Drobina, Naczelnik Wydziału Świadczeń  Emerytalno-Rentowych ZUS. Seminarium odbędzie się 17 czerwca 2021 o godz. 14.00.

Link do szkolenia: https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/973