Finał XIV Konkursu „Z ortografią za pan brat”

Organizator – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Termin i miejsce –  7 VI 2021 w siedzibie ODN, ul. Wrocławska 182 w Kaliszu

Komisja Konkursu „Z ortografią za pan brat” w składzie: Barbara Nowak (nauczycielka języka polskiego), Hieronim Duczmal (doradca metodyczny) i Maciej Michalski  (doradca metodyczny) po sprawdzeniu 11 prac konkursowych wyłoniła zwycięzców.  

Wyniki

I miejsce – Karolina Kargul ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Kaliszu

II miejsce – Tomasz Bryłowski ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu

III miejsce – Maksymilian Roliński ze Szkoły Podstawowa nr 17 w Kaliszu 

Wyróżnienia:

  • Amelia Banasiak  ze Szkoły Podstawowej w Wysocku Małym,
  • Jan Jarczewski  ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Kaliszu,
  • Aleksandra Przepiórka ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu,
  • Michalina Spałek ze Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach,
  • Julia Strzelczyk  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu.