Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

  • Post author:

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski, język polski jako obcy, język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, biologia, historia i wos, fizyka, geografia, chemia, technika, przyroda, etyka, kształcenie zawodowe, psycholog/pedagog szkolny, kształcenie specjalne i integracyjne oraz edukacja włączająca, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteki szkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

http://ko.poznan.pl/bez-kategorii/2021/06/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych-8/