Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii uczeń oraz w kategorii student

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o możliwości składania do 20 października 2021 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii uczeń oraz w kategorii student.

Zasady udzielania ww. stypendium uczniom szkól ponadpodstawowych, słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego zostały ustanowione uchwałami nr XLVIII/1103/18 oraz XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – www.umww.pl (zakładka: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego).