Konkurs plastyczno-fotograficzny „Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”

Departament Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w ramach projektu #BudujemySpołeczeństwoObywatelskie zapraszają uczniów klas IV – VI szkół podstawowych do udziału konkursie plastyczno-fotograficznym „Nasze – wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”

Regulamin: https://tiny.pl/rzqgw


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie pracy plastycznej (dowolna technika)

lub wykonanie zdjęcia/cyklu zdjęć prezentujących inwestycje ułatwiające życie mieszkańców. Fotografie można przesłać również powielone tradycyjnie z opisem na odwrocie (imię i nazwisko autora) lub pocztą elektroniczną (pliki nazwane imieniem i nazwiskiem autora wg zasad podanych w

punkcie 5) z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami do regulaminu (skany dokumentów)

na adres: CDN w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno z dopiskiem Konkurs „Nasze

wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”, adres

e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl.

Termin nadsyłania prac mija ? 8 listopada 2021r. Decyduje data stempla pocztowego lub wpływu poczty elektronicznej na skrzynkę mailową.

Jednocześnie przypominamy o naborze dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do „Ligi Przedmiotowej Wiedzy o Społeczeństwie Budujemy społeczeństwo obywatelskie” oraz  II Wielkopolskim Konkursie Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje