Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu na: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi: w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019., poz.1148) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019r., poz. 391)

Planowany termin kursu: maj – lipiec 2021 r.

Miejsce odbywania zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (stacjonarnie) oraz platforma MsTeams (zdalnie)

Organizacja zajęć: 48 godzin zajęć,

w tym:

z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godzin,
z zakresu umiejętności dydaktycznych – 8 godzin

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.
Liczba uczestników: 20
Planowany koszt kursu: 500 zł
Termin zgłoszeń: do 24 maja 2021r.

Zgłoszenia: w systemie internetowym ISOS https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/615
lub mailowo: sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl 

Szczegółowych informacji udzielają:

Kierownik kursu: Sylwia Zimoch,
sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl,
887 081 856

Grażyna Stępniewska
grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl
887 081 842

oraz

Dział Obsługi Szkoleń
doskonalenie@odn.kalisz.pl
62 76 76 302, 887 081 844