Konkurs „List do Taty”

Janusz Pęcherz, Senator RP, serdecznie zaprasza uczniów klas czwartych i piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu  do udziału w szóstej edycji konkursu „List do Taty”, który ogłosiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.
Temat listu: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata (ojczym lub ojciec zastępczy)”.
Nad konkursem honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.
Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2021 r., a następnie prace konkursowe szkoły przesyłać będą na adres biura senatorskiego Pana Janusza Pęcherza.

Szczegóły w załącznikach: