Informatory maturalne CKE

W ślad za Rozporządzeniem MEiN w sprawie egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała komplet informatorów.

Informatory to dokumenty szczegółowo omawiające strukturę arkuszy egzaminów pisemnych, przebieg egzaminów ustnych, a także przykładowe wiązki zadań oraz kryteria ich oceniania na egzaminie maturalnym od roku 2023.