Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020

Dzięki 4 edycji projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020, 15 marca, Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Panem Jarosławem Wujkowskim – Dyrektorem Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Panią Anną Piotrowską – Wicedyrektorem Kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Panem Krzysztofem Nosalem – Starostą Kaliskim, przekazali dwóm kaliskim szkołom podstawowym oraz Zespołowi Szkół w Opatówku nowoczesny sprzęt komputerowy.

Sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu, Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku.

Przypomnijmy, że projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach (SP, SPP) województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5.040 nauczycieli/nauczycielek i 13.280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.