Publikacje naszych konsultantów

Z przyjemnością informujemy, że w ogólnopolskim półroczniku metodycznym „Język Polski w Szkole Podstawowej” (2020/2021, nr 2) ukazały się dwa szkice metodyczne autorstwa dr Małgorzaty Judy-Mieloch – nauczyciela konsultanta ds. przedmiotów ogólnokształcących w kaliskim ODN.

Pierwszy tekst „Niewykorzystany potencjał. Kilka uwag o szkolnych praktykach omawiania lektury obowiązkowej Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza” to propozycja refleksji nad efektywnym z punktu widzenia realizacji podstawy programowej i potrzeb uczniów omawianiem tej lektury. Tekst proponuje także ciekawy most dydaktyczny między edukacją polonistyczną w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, analizując motyw Żoliborza w „Zielu na kraterze” i „Madame” Antoniego Libery.

Z kolei „Odsłanianie sensów. O pożytkach czterokrotnej lektury jednego wiersza. Interpretacja B-moll Jana Lechonia” to studium poświęcone metodyce interpretacji poezji na przykładzie utworu Lechonia. Tekst stanowi ciekawą propozycję korespondencji sztuk na lekcji języka polskiego, a także opisuje sposób wdrażania uczniów do redagowania szkicu interpretacyjnego.

Zachęcamy do lektury!

Okładka czasopisma i pierwsze stronice tekstów.