Nowe szkolenia online

Szanowni Państwo,

zapraszamy na nowe szkolenia online.

Rola szkoły w profilaktyce depresji, symbol SO/87/01
Termin: 25.03.2021 godz. 15.00
Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat podejmowania działań profilaktycznych przez nauczycieli i  wychowawców klas w zakresie przeciwdziałania depresji dzieci i młodzieży. Uczestnik pozna metody diagnozy środowiska szkolnego, przykładowe scenariusze lekcji wychowawczych w zakresie budowania dobrego nastroju z wykorzystaniem zasobów internetowych. Pozna zasady prowadzenia interwencji profilaktycznej wobec ucznia o obniżonym nastroju, symptomach depresji.

Efektywne zarządzanie sobą w czasie, symbol SO/89/01
Termin: 18.03.2021 godz. 15.00
Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w zakresie organizacji i planowania pracy. Podczas szkolenia  uczestnik pozna zasady zarządzania czasem, takie jak: Pareto, matrycę Eisenhowera, regułę 60:40, analizę ABC. Nauczy się wyznaczać cele, plany i  priorytety.

Prowadząca:
Sylwia Melka konsultant ds. doradztwa
sylwia.melka@odn.kalisz.pl
tel. 887081852