Piszcie, piszcie, piszcie…

  • Post author:

Szanowni Państwo,

oferujemy Państwu możliwość publikowania w naszym czasopiśmie „Edumyśli” tekstów dotyczących Waszej pracy: artykułów na tematy ogólnoświatowe –  np. prawne, pedagogiczne, dydaktyczne, metodyczne – scenariuszy lekcji i innych zajęć, refleksji na temat pracy nauczyciela, nauczania i uczenia się. Pragniemy udostępnić Wam możliwość podzielenia się swoimi pasjami i zainteresowaniami. Proponujemy także publikowanie przykładów dobrych praktyk z Waszej codziennej pracy w formie opisu sukcesów, dokonań, innowacji czy zrealizowanych projektów. Uważamy, że dzielenie się doświadczeniem i wiedzą nabytą podczas pracy zawodowej może się przydać wszystkim nauczycielom, a na pewno ułatwi pracę tym, którzy ją rozpoczynają. Zachęcamy nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do podjęcia próby pisania. 

Prosimy także o nadsyłanie swoich utworów literackich i plastycznych. Znajdą one miejsce w nowym dziale czasopisma.

Zachęcamy nauczycieli, którzy pragną zdobyć wyższy stopień awansu zawodowego, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

Każdego, kto chciałby spróbować swoich sił jako autor, ale ma rozmaite pytania czy obawy, zapraszamy na szkolenie „Nauczyciel jako autor publikacji”.

Zastrzegamy sobie prawo do skrótów, redakcji językowej i korekty nadesłanych materiałów, a także prawo wyboru tekstów do druku.

Prace prosimy przesyłać mejlem na adres edumysli@odn.kalisz.pl.

Kontakt:
Wojciech Kos, 887081855, wojciech.kos@odn.kalisz.pl
Jarosław Wujkowski, 887081841, jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl

Wojciech Kos
redaktor naczelny „Edumyśli”

Jarosław Wujkowski
dyrektor ODN w Kaliszu

Instrukcja wydawnicza: