Harmonogram szkoleń „Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w roku szkolnym 2020/2021”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w roku szkolnym 2020/2021. Szkolenia są bezpłatne.

Rejestracja odbywa się tylko poprzez ISOS. Linki do poszczególnych szkoleń są dostępne w załącznikach. O przydziale do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia będą się odbywały w formie seminariów online na platformie MS Teams. Osoby, które jeszcze nie korzystały z naszych szkoleń na tej platformie, otrzymają loginy i hasła na mejl podany w czasie rejestracji do ISOS-a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Obsługi Szkoleń pod numerem telefonu: 887 081 844.

Załączniki: