Nowe szkolenia online

Zapraszamy na nowe szkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się w ISOS-ie.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i przedszkolu:

SO/81/01

Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego:

SO/82/01

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych:

SO/83/01

Zabawy literackie w kształceniu polonistycznym:

SO/84/01