Od małego świadomi ryzyka, bezpieczni do końca życia

  • Post author:

Dołącz do nas!

W ramach współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela w Kaliszu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy Państwa do realizacji projektów edukacyjnych ZUS. Każdy z projektów dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Zapewniamy atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Pomocą w realizacji projektów służą koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji. 

Projekty edukacyjne ZUS powstały z potrzeby upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów. Ta wiedza będzie im niezbędna w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku pracy.

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych jest łatwiej z naszą pomocą:

  • zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów oraz gotowe scenariusze lekcji,
  • dostęp do narzędzi na platformie edukacyjnej: zus.pl,
  • indywidualne wsparcie eksperta, opiekuna merytorycznego przy projekcie,
  • zapraszamy na szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych; pierwsze, „ZUS-owskie ABC”(SO/68/01), już 29.10.2020, kolejne, z zakresu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych nauczycieli (SO/68/01, SO/69/01), 12.11.2020,
  • udostępniamy dodatkowe materiały informacyjne o ubezpieczeniach społecznych,
  • wystawiamy zaświadczenia o udziale w projekcie edukacyjnym i szkoleniach.

Więcej informacji:

Anna Bobińska