Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  • Post author:

Wspólnie z Panią Marszałek Pauliną Stochniałek – Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Panią Dorotą Kinal – Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategoriach:

  • uczeń,
  • student.

Wnioski można składać do 20 października 2020 roku.

Więcej informacji:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego