„Co z tym szczęściem? – czyli o zdrowiu psychicznym” – konferencja zorganizowana w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 10.10.2020

  • Post author:

Celem konferencji było promowanie zdrowia psychicznego, upowszechnienie podstawowych założeń psychologii pozytywnej, oraz poszerzenie wiedzy na temat równowagi emocjonalnej i odporności psychicznej uczniów i nauczycieli.

Dwuczęściową konferencję otworzył dyrektor ODN  Jarosław Wujkowski. Pierwsze wystąpienie należało do konsultant ds. wychowania i profilaktyki Agnieszki Ciekalskiej. Przemówienie dotyczyło psychologii pozytywnej i trzech sposobów na szczęśliwe życie. W dalszej części omawiano 5 elementów PERMA  – formuły szczęścia prof. Martina Seligmana . Główny przekaz prelegentki koncentrował się  na tym, by uczestnicy konferencji  „wyruszyli w podróż w głąb siebie” , gdyż nie był to tylko wykład, ale czas doświadczania siebie, poszukiwania odpowiedzi , uważności i refleksji.

Kolejnymi prelegentami miały być Sylwia Wierzchowska i Elżbieta Nerwińska – twórczynie Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej  

https://odn.kalisz.pl/2019/09/05/apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej-rekomendowany-program-profilaktyki-uniwersalnej-i-promocji-zdrowia/, jednak z przyczyn organizacyjnych nie mogły dojechać, ale mogliśmy oglądać ich występ zdalnie. Opowiedziały o historii powstania programu oraz celach, założeniach  i przesłaniu Apteczki.

Marta Szymańska – psycholog w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu podzieliła się swoim niesamowitym doświadczeniem.  W zeszłym roku szkolnym została realizatorem programu i jako pierwsza i jedyna  w Kaliszu, a może nawet i w Polsce, realizuje Apteczkę Pierwszej Pomocy Emocjonalnej  z uczniami, którzy nie są w normie intelektualnej. Opowiadała o przebiegu realizacji programu, swoich pomysłach na dostosowanie programu dla swoich uczniów, trudnościach i sukcesach. Mogliśmy oglądać prace uczniów a nawet wysłuchać nagranych wypowiedzi  uczestników programu. Entuzjazm i zaangażowanie pani Marty pokazał nam, że nie ma niemożliwego.

O realizacji programu Przyjaciele Zippiego https://odn.kalisz.pl/2020/09/21/przyjaciele-zippiego-miedzynarodowy-program-promocji-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-w-roku-szkolnym-2020-2021/ zdalnie opowiedziała nam Danuta Grzanka –realizator i trener programu. Podzieliła się swoim ogromnym doświadczeniem jako realizator programu w przedszkolu i trener realizatorów programu.

Konferencję zakończyła Agnieszka Ciekalska, przypominając słowa prof. M. Seligmana, że optymizmu można się nauczyć i zapraszając do skorzystania z oferty szkoleń programów profilaktyki zdrowia.

 Programy w ofercie ODN

  • Przyjaciele Zippiego, symbol PE/01/01
  • Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, symbol PE/02/01
  • Golden Five, symbol PE/03/01
  • Unplugged, symbol PE/04/01

Niewątpliwie temat podjęty przez organizatorów konferencji jest kwestią aktualną i wywołującą wiele dyskusji.

A co o konferencji mówili uczestnicy?

„Dziękuję za atmosferę pomijaną na zajęciach i przekazanie wielu cennych wskazówek.”

„To był fajny czas, który mi coś uświadomił.”

„Dzięki konferencji zrodził się we mnie pomysł na poprowadzenie zajęć warsztatowych o osiąganiu szczęścia”

„Super spotkanie, bardzo dziękuję za ten czas i za wiele słów, które warto było usłyszeć.”

„Reklama/zachęta do programów ODN”

„Jestem wdzięczna za propozycje do programy są bardzo wartościowe”

„COVID nam przeszkadza, ale fajnie że mimo to poprowadzone są szkolenie”

„Ciekawe pomysły na zwrócenie uwagi na swoje zdrowie psychiczne”

„Bardzo sympatyczna prowadząca J”

„Dziękuję! To był bardzo dobry czas!”

„Ciekawa prelekcja wskazująca drogę do szczęścia.”