Procedura uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach na terenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w okresie pandemii COVID-19

  • Post author:

obowiązująca od 01 września 2020 roku 

  1. Szkolenia odbywają się w budynku ODN w Kaliszu, przy ulicy Wrocławskiej 182, od środy do soboty, w godzinach pracy ośrodka, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych.
  2. Po wejściu do ośrodka osoba z zewnątrz dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki jednorazowe.
  3. Ośrodek zapewnia środki dezynfekujące. Nie zapewniamy maseczek ani rękawic jednorazowych, prosimy o zabranie ich ze sobą. 
  4. Szkolenia odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem zasad dystansu społecznego.
  5. Zasada zasłaniania nosa i ust obowiązuje w ciągach komunikacyjnych, a także w pomieszczeniach, gdzie odbywają się szkolenia,  gdy nauczyciel wyraża taką wolę. Zasady te dotyczą także pracowników ODN w Kaliszu.
  6. Przy zapisie na szkolenie w systemie ISOS, nauczyciel wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
  7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do mierzenia temperatury po wejściu na teren ośrodka. W sytuacji, gdy temperatura będzie podwyższona, nauczyciel nie uczestniczy w szkoleniu.
  8. Jeżeli nauczyciel ma objawy choroby układu oddechowego, gorączkę, źle się czuje, jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, czuje się zagrożony, to odwołuje swój udział w szkoleniu, informując o tym fakcie kierownika szkolenia telefonicznie lub mailowo.
  9. Odzież wierzchnia osób z zewnątrz powinna być zdejmowana w szatni i nie powinna stykać się z okryciami innych osób, przebywających na terenie ośrodka.