Język polski

Materiały tekstowe

O wizycie Janusza Deglera w Kaliszu słów kilka
Artykuł
dr Maciej Michalski

Peter Brook i jego jubileusz w cieniu pandemii
Artykuł
dr Maciej Michalski

Miejsce wartości w szkolnych interpretacjach tekstów literackich –według Mieczysława Inglota
Artykuł
dr Maciej Michalski

Krasicki nasz współczesny
Artykuł
dr Maciej Michalski

Wspomnienie o Mieczysławie Inglocie
Artykuł
dr Maciej Michalski, Dorota Michułka