Narada Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami – link do transmisji z webinarium

  • Post author:

25 sierpnia br. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które stanowiło naradę inaugurującą nowy rok szkolny

2020/2021 z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego.

Spotkanie w formie webinarium było współorganizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach działań Zespołu ds.

Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

W trakcie wydarzenia dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi  organizacji pracy placówek oświatowych w nowym roku szkolnym i bezpieczeństwa epidemicznego. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, a wśród prelegentów byli członkowie Wielkopolskiego Zespołu ds.

Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, m.in. Pani Jadwiga Kuczma-Napierała, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Przesyłamy Państwu link do transmisji z webinarium w celu wykorzystania na spotkaniach z dyrektorami i nauczycielami – https://www.youtube.com/watch?v=9oVDImn873o&feature=youtu.be

Informujemy również, że w dniu 27 sierpnia (godz. 10.00, godz. 12.30) odbędą się dwie konferencje zorganizowane przez delegaturę kaliską Kuratorium Oświaty,

a w dniu 28 sierpnia (godz. 10.00, godz. 13.00) będą dwie następne konferencje. Dyrektorzy szkół zostali zaproszeni odpowiednimi pismami, w której konferencji mają uczestniczyć.

Konferencje odbędą się w Sali wykładowej Collegium Oecologicum PWSZ w Kaliszu przy ul. Poznańskiej (Campus PWSZ).

Jarosław Wujkowski
dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu