Szkolenia z zakresu awansu zawodowego

Zapraszamy nauczycieli na szkolenia z zakresu awansu zawodowego.

SO/31/01Awans zawodowy – planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
– szkolenie dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego
termin 27.08.2020 godz. 15.00 platforma TEAMS, zgłoszenie w  ISOS
SO/32/01Awans zawodowy – planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
– szkolenie dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
termin 28.08.2020 godz. 15.00 platforma TEAMS, zgłoszenia w  ISOS

kierownik: Danuta Iwona Grzanka        danuta.grzanka@odn.kalisz.pl