Jak organizować kształcenie w czasie epidemii? Zalecenia i nowe rozwiązania prawne

Szanowni Państwo, 
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,

przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół od 1 września. Opracowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w razie zagrożenia epidemicznego pozwolą wprowadzić adekwatne do danej sytuacji rozwiązania. Stale współpracujemy też z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia w tym zakresie. 

Nowe rozwiązania prawne pozwalają m.in. wprowadzić model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczanie zdalne. Decyzja taka będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego. Z kolei zalecenia dla szkół, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, zakładają m.in. elastyczne przychodzenie klas do szkoły, ograniczenie do minimum przebywania w szkole osób z zewnątrz, stosowanie osłony ust i nosa czy wyznaczenie stałych sal lekcyjnych. Zalecenia te dyrektor może zastosować, uwzględniając specyfikę swojej placówki. 

Do wiadomości dołączam nowe regulacje prawne, zalecenia dla szkół ze strefy żółtej i czerwonej, informację prasową oraz plakaty informacyjne dla uczniów i rodziców. Na naszej stronie znajdą również Państwo zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r.Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie internetowej MEN. 

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej 

Załączniki:

  1. Rozporządzenie ws. innych form wychowania przedszkolnego
  2. 10 zasad bezpieczeństwa – rodzic – plakat informacyjny
  3. Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  4. Rozporządzenie MEN – COVID-19 (art. 30b)
  5. Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – informacja prasowa MEN z 12 sierpnia 2020 r
  6. Rozporządzenie ws. organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
  7. Zalecenia dla szkół – strefa czerwona i żółta
  8. Rozporządzenie MEN – COVID-19 (art. 30c)
  9. 10 zasad bezpieczeństwa – uczeń – plakat informacyjny