Narada Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że narada inaugurująca nowy rok szkolny 2020/2021 z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek województwa wielkopolskiego odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w formie webinarium. Uprzejmie proszę o uwzględnienie wyżej wskazanego terminu w harmonogramie pracy szkoły/placówki. Link do webinarium wraz ze szczegółowymi informacjami zostanie przesłany do Państwa newsletterem w terminie późniejszym.

Ponadto informujemy, że we wrześniu odbędą się dodatkowe spotkania z dyrektorami szkół i placówek w mniejszych grupach zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe informacje podane zostaną w terminie późniejszym

Kuratorium Oświaty w Poznaniu