Edusfera

  • Post author:

Szanowni Państwo,

otrzymujecie dziś nowe czasopismo – periodyk, który poświęcony jest najbardziej istotnym problemom polskiej edukacji oraz promowaniu dobrych praktyk edukacyjnych. Formuła „EDUSFERY. Wielkopolskiego Biuletynu Edukacyjnego” pozostaje otwarta. Czasopismo powstało z inicjatywy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. EDUSFERĘ tworzy zespół ludzi wywodzących się ze wszystkich centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli w Wielkopolsce. Są to pasjonaci, którzy uznali, że takie pismo powinno powstać i służyć wszystkim nauczycielom naszego regionu.

Dzisiejszy okazowy numer poświęcony jest problematyce edukacji zdalnej w dobie pandemii COVID-19. Otwierają go listy od Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Doroty Kinal, dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Moduł pierwszy to wypowiedzi samorządowców, osób zarządzających edukacją, specjalistów edukatorów, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, ekspertów i trenerów z całej Wielkopolski.

Znajdziecie Państwo tutaj informacje o narzędziach wykorzystywanych w pracy online oraz refleksje na temat funkcjonowania zdalnego nauczania.  Będziecie też mogli przeczytać o motywacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie pandemii. 

Moduł drugi poświęcony jest zagadnieniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i e-motywacji w tym trudnym dla nas okresie.

Jestem przekonany, że każdy z Was, drogie koleżanki i koledzy nauczyciele, znajdzie tutaj inspiracje do pracy, ciekawe opinie, potwierdzenie satysfakcji z własnego samodzielnego rozwoju, przykłady dobrych praktyk oraz konieczne informacje o narzędziach do edukacji zdalnej uczniów szkół wszystkich typów, w tym także dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gorąco zachęcam do lektury. 

Wojciech Kos
Redaktor Naczelny