Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Szanowni Państwo,

trzy europejskie projekty MINDb4ACT, CHAMPIONs BRAVE finansowane w ramach programów Komisji Europejskiej H2020 i ISF-P, z przyjemnością zapraszają na wspólną konferencję RADPol2020 zatytułowaną „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania”. Głównym organizatorem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – partner projektu MINDb4ACT, natomiast współorganizatorem konferencji jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Konferencja była zaplanowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, jednak z powodu pandemii COVID-19 jej formuła została zmieniona. RADPol w nowej odsłonie to trzy webinaria prowadzone na żywo oraz cztery panele ekspertów. Prosimy o zarezerwowanie w kalendarzach trzech czwartków z RADPol – 18 czerwca 2020, 25 czerwca 2020 oraz 2 lipca 2020.

Celem konferencji jest umożliwienie dialogu na temat trendów w zakresie różnych form radykalizacji spotykanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz związanych z nimi wyzwań. Ponadto, celem jest także podzielenie się doświadczeniami oraz sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku, a także przedstawienie najnowszych rezultatów badań oraz istoty współpracy wielopodmiotowej.

Szczegółowa formuła wydarzenia RADPol obejmuje trzy webinaria i cztery panele ekspertów:

Webinarium 1: Research Day – „W kierunku praktyki i polityki opartej na dowodach: Co projekty badawcze oferują praktykom w zakresie zapobiegania radykalizacji?” – 18 czerwca 2020 r., godzina 10:00-11:30.
Webinarium 2: Policy Event – „Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania radykalizacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” – 25 czerwca 2020 rok, godzina 10:00-12:35.
Panel Ekspertów nr 1: Obecne trendy radykalizacji w Europie Środkowej i Wschodniej.
Panel Ekspertów nr 2: Prawicowy ekstremizm w Europie Środkowej i Wschodniej – kontekst, wyzwania, najnowsze wyniki badań i najlepsze praktyki.
Webinarium 3: Policy Event – „Robiąc to lepiej: Poprawa polityk i praktyk w zakresie walki z radykalizacją w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” – 2 lipca 2020 rok, godzina 10:00-12:25.
Panel Ekspertów nr 3: Rola współpracy wielopodmiotowej i wspólne działania w zakresie przeciwdziałania radykalizacji – historie zakończone sukcesem i dobre praktyki.
Panel Ekspertów nr 4: Rola płci a ekstremizm o niereligijnym podłożu.

Konferencja RADPol2020 jest skierowana do szerokiego grona praktyków z całej Europy zaangażowanych w monitorowanie, zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji na różnych poziomach, w tym także przedstawicieli służb mundurowych, decydentów politycznych, przedstawicieli administracji samorządowej oraz centralnej, przedstawicieli instytucji publicznych (np. pomocy społecznej, kuratorów sądowych), przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za opracowywanie strategii nt. przeciwdziałania różnym formom radykalizacji od szczebla lokalnego po europejski, naukowców, przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz innych podmiotów, zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Udział we wszystkich webinariach jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Webinaria będą odbywać się w języku angielskim.

Program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje są dostępne na stronie internetowej konferencji RADPol2020 – tutaj.

Departament Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu