Cykl „Warto przeczytać”

Nauczyciele są jedną z tych grup zawodowych, które ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje i podejmują wiele różnych form doskonalenia w każdym okresie swojej pracy. Najczęstszą formą autoedukacji jest lektura pozycji z zakresu dydaktyki, pedagogiki czy psychologii.

Nauczyciele są również jedną z tych grup społecznych, w której poziom czytelnictwa utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Potrafią oni docenić rolę książki nie tylko w doskonaleniu, ale również podczas odpoczynku od codziennych obowiązków oraz rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

Kierując się powyższymi faktami postanowiliśmy systematycznie prezentować propozycje książek, które podzielone będą na kategorie: „Książka nauczyciela”, „Literatura dziecięca i młodzieżowa” oraz „Książka w wolnej chwili”. Ich obszary tematyczne związane będą z pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, a także bieżącym zapotrzebowaniem nauczycieli. Ostatnia kategoria będzie zbiorem pozycji, które będą mogły umilać odpoczynek każdej grupie czytelników.

Koordynacją akcji zajmie się Monika Płonka – doradca ds. bibliotek szkolnych, a oprócz niej książki polecać będą: nauczyciele współpracujący z doradcami, konsultanci oraz doradcy metodyczni ODN Kalisz.

Celem tych działań będzie: podnoszenie jakości pracy nauczycieli poprzez udostępnianie informacji o literaturze wspomagającej procesy dydaktyczne i wychowawcze; wspomaganie autoedukacji nauczycieli oraz propagowanie czytelnictwa, jako formy spędzania czasu wolnego zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.

Cykl ukazywać się będzie dwa razy w miesiącu na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w „Materiałach dla nauczycieli” oraz „Materiałach dla uczniów” – w zakładce „Biblioteki szkolne”. Informacja zamieszczona będzie również na portalu Facebook.