Składanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli – rok szkolny 2019/2020

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o zasadach i terminie składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Szczegółowe informacje